Skiezy Inc:s webbplats och informationen eller materialet på den tillhandahålls i befintligt skick och i den mån det är tillgängligt. Skiezy Inc. lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag med avseende på webbplatsen och dess innehåll.

Skiezy Inc. tar inget ansvar och ska inte hållas ansvarig för eventuella skador på eller virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom på grund av din tillgång till, användning av eller surfning på denna webbplats eller någon extern länkad webbplats eller din nedladdning av material, data, text, bilder, video eller ljud från denna webbplats eller någon länkad webbplats. Skiezy Inc. ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för skada, förlust, anspråk eller skada av något slag, inklusive särskilda, straffrättsliga, direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av eller på något sätt är kopplade till användningen av denna webbplats eller någon länkad webbplats eller innehåll som finns där.


Som en service till användarna av vår webbplats innehåller Skiezy Inc. länkar till webbplatser utanför vår kontroll. Dessa länkar tillhandahålls endast för att underlätta för användarna av vår webbplats. Skiezy Inc. ger inget godkännande eller någon form av representation av något slag när det gäller produkter, tjänster, information, innehåll eller lämplighet på dessa webbplatser, och användarna avstår härmed oåterkalleligen från alla anspråk mot Skiezy Inc. med avseende på sådana webbplatser. Om du väljer att gå in på sådana webbplatser gör du det på egen risk.

Personerna och organisationerna är ansvariga för den information som finns på deras respektive webbplatser. Alla specifika kommentarer eller förfrågningar om dessa webbplatser bör riktas till den person eller organisation som äger eller driver dem.

Vi får ibland förslag på resurser och länkar som kan läggas till på vår webbplats. Vi lägger inte till alla föreslagna webbadresser och resurser på våra resurssidor och förbehåller oss rätten att inte ta med webbadresser och andra resurser som föreslagits.

Allt material som finns på Skiezy Inc:s webbplats (www.skiezy.com) är skyddat av internationell upphovsrättslagstiftning. Copyright © 2017, Skiezy Inc. Alla rättigheter förbehållna.När du går in på vår webbplats godkänner du följande användarvillkor:

  1. Du får hämta innehållet på www.skiezy.com endast i informationssyfte.
  2. Du får inte skicka obehöriga kopior av material via e-post eller något annat medium för något ändamål, inklusive personligt eller affärsmässigt bruk. Du får inte ta betalt för bilder/idéer som finns på webbplatsen (www.skiezy.com). När du hänvisar till Skiezy Inc:s webbplats måste du inkludera information om upphovsrätten till Skiezy Inc. Du får inte ändra eller kopiera den information som finns på unitechsystems.com utan uttryckligt tillstånd från Skiezy Inc.
  3. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att det genom underförståelse eller på annat sätt ger någon licens eller rätt att använda sådant material.

Skiezy Inc. tillåter ibland länkar till vår webbplats från våra kunder och affärspartners, endast med uttryckligt skriftligt tillstånd från en auktoriserad Skiezy Inc. Om du vill använda en logotyp från Skiezy Inc. för att länka till oss, skicka oss ett meddelande för att begära tillstånd. Av artighet ber vi dig meddela oss när du länkar till vår webbplats.

Eftersom vi ofta uppdaterar informationen och innehållet på vår webbplats ber vi dig att ibland bekräfta att länken är korrekt och aktiv. Du ansvarar för att övervaka din länk och ändra den om länken bryts eller om innehållet tas bort eller ändras.

Du får inte "rama in" vårt innehåll eller använda någon annan teknik som gör att innehållet ser ut att vara en del av din webbplats eller någon annan webbplats eller tjänst än Skiezy Inc. utan vårt tillstånd.

Du får skapa egna textlänkar, förutsatt att sådana länkar är korrekta och inte är ärekränkande, obscena, oanständiga, ärekränkande, förtalande, trakasserande eller på annat sätt stötande enligt Skiezy Inc. Skiezy Inc. förbehåller sig rätten att när som helst kräva att du avbryter alla eller några länkar som du upprätthåller. I en sådan händelse måste du omedelbart ta bort länken/länkarna från din webbplats.

sv_SESwedish